Allt har förändrats. Hotell står tomma. Vi har mängder av medarbetare som för tillfället inte får jobba, trots att de så gärna vill. Finns det något som vi kan hjälpa dig med just nu? Här hittar du exempel på några av de saker vi kan bidra med:


  • Vi har personal med hög kompetens inom renhållning och leverans av olika typer av varor.

  • Uthyrning av evakueringsplatser och karantänboenden för personal eller privatpersoner, som har smittade personer i sin närhet.

  • Lokaler och ytor till uthyrning för temporära vårdinrättningar om sjukhusen blir överfulla.

  • Vi har övernattningsplatser till uthyrning för vårdpersonal som jobbar dygnet runt, likaså vid möjliga polis- och militära insatser.

  • Vi kan erbjuda bra priser på lokaler som kan användas till temporära provtagningsmottagningar och förskolor.

  • Kort- och långsiktig uthyrning av lokaler för videokonferenser, lager, utbildning och annat.


Vi vill så gärna hjälpa till och hitta lösningar på situationer som redan är ett faktum eller möjligen kan uppstå. Om eller när ett behov uppstår – prata med oss.


Om eller när ett behov uppstår – prata med oss.
För förfrågningar gällande hotell och lokaler, kontakta oss på groups@strawberry.se.
För förfrågningar gällande bemanning eller en hjälpande hand, vänligen fyll i detta formulär.


Med vänliga hälsningar från oss alla på Strawberry.