Så sent som hösten 2019 var det personalbrist inom besöksnäringen. En viktig lösning på problemet blev att ta vara på människor som kommit till landet de senaste åren. Bristen i höstas är som bortblåst idag. Till följd av covid-19 pågår nu massiva uppsägningar som i sin tur leder till att tusentals personer med arbetstillstånd riskerar att utvisas till det land som de för några år sedan flydde ifrån. Strawberry vädjar nu till Migrationsverket om ökad flexibilitet.

Girl at train station

I början av 2020 pratades det högt och brett om planerna att under de närmsta åren anställa hela 45 000 nya medarbetare till följd av vår blomstrande verksamhet. Lite visste vi då att vi några månader senare tvingas varsla tusentals kollegor. Totalt i Sverige finns det just nu tusentals människor som inte bara blir av med jobben utan som också riskerar utvisning.


I januari planerade vi att de närmaste åren anställa 45 000 nya medarbetare till följd av en kraftigt växande verksamhet och naturliga avgångar. I mars förändrades detta fullständigt när covid-19 fullständigt punkterade världens resande och vi i bolaget tvingades säga upp och permittera 7500 av våra medarbetare. Vi vet dock att detta är tillfälligt och att vi och branschen kommer behöva våra kollegor igen. Vi oroas därför över den risk som nu finns att när medarbetarna tappar sina anställningar så kommer en del ocksåatt utvisas till sina hemländer. Det skulle naturligtvis inte bara vara en tragedi för dem själva utan också för en hel näring som är måna om att de kommande åren kunna återanställa gamla kollegor igen, säger Tina Tropp Jerresand, nordisk HR-direktör för Strawberry.


Tre månader på sig att hitta ett nytt jobb


De som blivit av med jobbet och riskerar utvisning har tre månader på sig att hitta ny anställning. Vilket i dessa tider kan vara ännu svårare än i normala fall.


Vi vill med brevet till Migrationsverkets generaldirektör, Mikael Ribbenvik, vädja om hjälp att hitta en lösning för denna grupp i en situation som är allt annat är normal. För att trygga deras tillvaro och svensk besöksnäring önskar vi en ökad flexibilitet kring deras situation under de akuta månader vi befinner oss i, säger Tina Tropp Jerresand.


Förenkla för företag som är i behov av arbetskraft


I brevet till Migrationsverket vädjar vi bland annat om att de inte ska använda sig av möjligheten att återkalla arbetstillstånden från de som under dessa tre månader inte hinner skaffa ett nytt arbete. En annan sak som kan förbättra situationen är att förenkla processen för stora och seriösa företag att ta över medarbetare från företag som tvingas säga upp dem.


Vi har en bra dialog med flertalet stora företag som behöver arbetskraft men som skräms av den omfattande administration som dagens rutiner innebär. Genom en ökad flexibilitet från Migrationsverket så skulle vi kunna rädda kvar de människor som nu riskerar utvisning samtidigt som vi hjälper företag som är under stor press, till exempel sjuk- och hälsovården, livsmedelsföretagen och de stora logistikoperatörerna, säger Tropp Jerresand.


Tina Tropp JerresandTina Tropp Jerresand, nordisk HR-direktör för Strawberry. För mer information, kontakta Tina på: +46 70 775 85 68.