I framtiden behöver vi innovativa lösningar på hur vi kan producerar fisk på ett hållbart och hälsosamt sätt. En av de fem finalisterna i Local EAT Award, Scandinavian Aquasystems, har en spännande lösning för framtidens fiskodling.   

**Hur kom idén till Scandinavian Aquasystems till?
**– Vi har alltid haft ett stort intresse för havet och miljön. Vi såg problematiken med överfiske, övergödning och miljöförstöring vilket är ett resultat av industriellt fiske och ett dåligt skött vattenbruk. Livsmedelsverket rekommenderar att vi ska äta fisk en till två gånger per vecka, samtidigt har miljögifter anrikats i den svenska insjö- och östersjöfisken så att vi endast bör äta den ett fåtal gånger per år enligt samma myndighet. Det konventionella vattenbruket är ofta synonymt med olika typer av miljöbelastningar. Vi funderade kring lösningar på hur man i framtiden skulle kunna äta fisk utan att påverka miljön negativt och därför kom vi fram till vårt koncept om integrerat lant- och vattenbruk.

**Vad gör verksamheten unik?
**– Med vår systemdesign, som vi kallar integrerat lant- och vattenbruk, kombineras vattenbruket med lantbruket, vilket ger oss möjligheter att omhänderta alla näringsutsläpp från odlingen som högvärdigt gödsel och minimera miljöpåverkan. Denna typ av fullständig integration på landsbygden och vår genomgående miljöprofil gör oss unika i vattenbruksvärlden. Vi producerar bara varmvattenlevande arter som kan leva på enbart vegetabiliska proteiner. Det gör att vi i framtiden även kan utesluta foderfisken helt ur fodersammansättningen. Samtidigt arbetar vi även ständigt med att minimera energiåtgången och förbättra fodret. Vi har även satt ihop ett helhetskoncept för lantbrukare som gör det lönsamt för dem att investera och övergå till fiskodling istället för de konventionella lantbruksdjuren.

**Vilka förändringar tror du Scandinavian Aquasystems kan bidra till?
**– Vi har tagit fram ett koncept som ska leda till att vi utvecklar landsbygden och skapar en helt ny lönsam näringsverksamhet för lantbrukare som vill utveckla sitt lantbruk. EU vill öka vattenbruksproduktionen med 10 gånger dagens produktion till år 2030, samtidigt ställs det högre krav på vattenresursutnyttjandet och belastningen av recipienter. Om EU ska klara av att nå båda sina mål om att öka produktionen och få en god vattenmiljö så måste vattenbruket förändras. Globalt är vattenbruket den snabbast växande livsmedelssektorn och helt avgörande för proteintillgången i många delar av världen. Vi ser en enorm potential för våra system att vara en del av den hållbara utvecklingen i framtidens matproduktion.

**Vad skull en seger i Local Eat Award betyda för er?
**– Förutom en stor ära i att vinna Local Eat Award skulle det vara en enorm kvalitetsstämpel på att det vi gör är rätt. Och att vi är på rätt väg gällande vår utveckling och idé för framtidens matförsörjning. Vinstsumman skulle underlätta enormt för att vi ska kunna kvalitetssäkra processen och gå vidare med systemutveckling och konceptförsäljning till lantbrukare.