Förutom att städa med ultrarent vatten i stället för med kemikalier minskar Clarion Hotel Stockholm även ständigt mängden matavfall. Nu lägger de ytterligare kraft på miljöarbetet och klimatkompenserar för alla konferensgäster!

Clarion Hotel Stockholm på Södermalm
Det miljömedvetna hotellet Clarion Hotel Stockholm ligger i Skanstull på Södermalm i Stockholm. Ett populärt vattenhål för lokalborna och omtyckt hotell bland övernattande gäster.

Clarion Hotel Stockholm har länge arbetat för en bättre värld. Här finns ett stort hjärta som bankar för människor, klimat och miljö. Lokalt som globalt. Förutom kemikaliefri städning och att ständigt minska mängden matavfall samarbetar hotellet med Stockholms Stadsmission för att hjälpa barn och ungdomar som har hamnat utanför samhället.


Läs mer om hotellets hållbarhetsarbete här!


Nu tar hotellet ytterligare grepp om miljöarbetet. Från 1 mars 2019 inkluderas alla konferensgäster i hållbarhetsracet när hotellet börjar klimatkompensera konferenser!"Som hotell är vi extremt medvetna om den egna miljöpåverkan. Därför ser vi klimatkompenseringen som ett viktigt komplement i arbetet för en hållbar värld"Konferera med rent samvete på Clarion Hotel Stockholm


Klimatkompensation innebär att ett företag eller privatperson tar ett ekonomiskt ansvar för koldioxidutsläppen som de orsakar. Clarion Hotel Stockholm har beräknat koldioxidavtrycket som en enskild konferensgäst gör under en dagskonferens. Sedan har de översatt utsläppet till faktiska kronor. Det betyder att hotellet kommer att kompensera 20 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) för varenda konferensdeltagare.


Under 2018 hade hotellet närmare 60 000 konferensgäster, vilket ger en total klimatnytta motsvarande minskade utsläpp av 1200 ton CO2e! Klimatkompenseringen gäller konferenser som bokas på Clarion Hotel Stockholm från och med 1 mars.


Clarion Hotel Stockholm - grönt träd En grön och levande värld är målet för Clarion Hotel Stockholm.


Koldioxidutsläppen ska minska


Enligt WWF Världsnaturfonden är koldioxidutsläpp en av de största faktorerna för den globala uppvärmningen, som påverkar hela jorden, såväl människor och djur som natur. Detta är en av de främsta orsakerna bakom "Paris-avtalet". Avtalet är resultatet av världskonferensen i Paris 2015, där de flesta av världens nationer kom överens om ett antal aktiviteter med målet att den globala uppvärmningen aldrig ska överstiga 2 grader. Avsikten är att uppvärmningen ska stanna på 1,5 grader. Konsekvenserna av ett varmare klimat skulle vara ödesdigert för mänskligheten. Du kan läsa mer om här hos WWF.


Många av våra företagskunder vill bidra till ett hållbart klimat och vi är stolta över att nu kunna hjälpa våra konferensgäster med det. Hållbarhetsarbete står högt på vår agenda, både på hotellet och i hela företaget Strawberry. Vi mäter vattenanvändning, avfall, el och transporter på detaljnivå. Som hotell är vi extremt medvetna om den egna miljöpåverkan. Därför ser vi klimatkompenseringen som ett viktigt komplement i arbetet för en hållbar värld, säger Björn Callin, General Manager, Clarion Hotel Stockholm.


Samarbete med Tricorona Climate Partner


Koldioxidberäkningarna på Clarion Hotel Stockholm har gjorts av företaget Tricorona Climate Partner som dokumenterat hotellets klimatpåverkan enligt parametrarna mat & dryck, energiförbrukning i lokaler, logistik och material.


Regnskog i PanamaRegnskog i Panama, där miljöproblem som vattenföroreningar, avverkning av skog och luftföroreningar hör till vardagen.


Clarion Hotel Stockholm investerar kompenseringen i ett regnskogsprojekt i Panama som förutom trädplantering i området även arbetar med att förbättra de socioekonomiska förutsättningarna för regionens invånare. Tricorona Climate Partner säkerställer att projektet är godkänt enligt den internationella certifieringen Gold Standard."klimatkompensering är ett viktigt komplement till ett hållbart miljöarbete och att ett så stort företag som Clarion Hotel Stockholm valt att klimatkompensera alla konferenser gör stor skillnad"Certifieringen innebär bland annat att projektet inte skulle ha existerat utan klimatkompensationen och att klimatnyttan som projektet ger är säkerställd och verifierad. Det innebär att hotellet och dess gäster kan vara säkra på att klimatpåverkan som kompenseras motsvaras av klimatnyttan som projektet ger.


Vi anser att klimatkompensering är ett viktigt komplement till ett hållbart miljöarbete och att ett så stort företag som Clarion Hotel Stockholm valt att klimatkompensera alla sina konferenser gör stor skillnad. Det utvalda projektet i Panama bidrar både till hållbart skogsbruk, återplantering av regnskog och anständiga arbetsvillkor för de som arbetar med projekten, säger Joel Nord, Analyschef på Tricorona Climate Partner.


Läs mer om Strawberry centrala hållbarhetsarbete här!

Clarion Hotel Stockholm Elements Spa pool

Fakta om Clarion Hotel Stockholm

  • Ligger i Skanstull på Södermalm i Stockholm
  • 532 hotellrum och totalt 1064 bäddar
  • 17 konferenslokaler i olika storlekar
  • Plats för 1000 konferensdeltagare
  • Spa och relaxpool med utomhusdel & slående utsikt