Medlemskap

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i ansökan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (till exempel kreditupplysning, affärsbedömning och uppgifter om användning av kortet), behandlas av SEB Kort Bank AB för att fullgöra det aktuella uppdraget. Behandling av uppgifter sker också för att SEB Kort Bank AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för SEB Kort Bank AB:s marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, till exempel i riskberäkningsmodeller som SEB-koncernen använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. SEB Kort Bank AB kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SEB Kort Bank AB komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, Spar.

Personuppgifterna kan för angivna ändamål – med beaktande av gällande sekretessbestämmelser - ibland komma att lämnas ut till bolag inom SEB-koncernen eller till företag som SEB-koncernen samarbetar med. I vissa fall är SEB Kort Bank AB också skyldigt enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis till Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Kontohavare som önskar information om vilka uppgifter som SEB Kort Bank AB behandlar kan lämna eller skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till SEB Kort Bank AB, PUL, 106 40 Stockholm. Till samma adress kan kontohavaren även anmäla att denne inte vill ha direktreklam från SEB Kort Bank AB eller begära att SEB Kort Bank AB tar bort eller rättar uppgifter som visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.

Brådskar det?

Ring oss på: +46 771 666 700

Måndag - fredag

08:00 - 20:00

Lördag

09:00 - 17:00

Söndag och helgdagar

Stängt


Kontakta oss